25 học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp MBA

Ngày đăng: 05/08/2017 | Chuyên mục: Dành cho học viên MBA

Trong 2 ngày 2/8 và 4/8, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho 25 học viên MBA lớp FeMBA#4,5 đã hoàn thành đủ thời gian và điều kiện tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh FeMBA.

20525871_1415276341890983_7670163814899047660_n
25 học viên tham gia bảo vệ đã lựa chọn 25 đề tài khác nhau về các lĩnh vực: Nhân sự, chiến lược, marketing, quản trị chất lượng, văn hóa doanh nghiệp và tài chính – ngân hàng. Mỗi đề lại mang tính thực tiễn và ứng dụng cao với thực tế mà học viên đang làm hoặc nghiên cứu. Vì thế nội dung của các đề tài luận văn đợt này rất phong phú và được hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đánh giá cao.

Trong số 25 đề tài nghiên cứu và bảo vệ trước hội đồng, có tới 72% học viên đạt điểm số từ 8.0 đến 8.8 điểm và chỉ có 7 luận văn có điểm số khá từ 7 đến 7.9 đạt 28%. Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN tại sàn giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đội” đã nhận được số điểm cao nhất từ hội đồng chấm luận văn.

20604536_1415276695224281_4455621095323358010_n

Các đề tài bảo vệ luận văn đợt này cũng được hội đồng chấm luận văn đánh giá khá tốt với nhận xét chung: “Các đề tài phù hợp chuyên ngành đào tạo, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, không trùng lặp với các đề tài, công trình nghiên cứu trước đó”; “Kết quả nghiên cứu mới của tác giả đóng góp mới cho sự phát triển chuyên ngành; đóng góp mới phục vụ thực tế, ý nghĩa khoa học giá trị và độ tin cậy của những kết quả nghiên cứu”; “Nhiều tác giả đã thực hiện thành công mục tiêu nghiên cứu; các nội dung, bố cục của luận văn được trình bày logic, đáp ứng yêu cầu của một luận văn thạc sĩ ; phương pháp nghiên cứu khoa học; dữ liệu phân tích có độ tin cậy cao”.

Một số đề tài còn được hội đồng và giảng viên phản biện đánh giá là “Luận văn được coi là tài liệu tham khảo có ý nghĩa với các nhà khoa học và các nhà làm thực tế”. Điều này cho thấy nội dung nghiên cứu và chất lượng luận văn của học viên FeMBA ngày càng cao và có thể tiếp tục phát triển đề tài để ứng dụng trong thực tế các doanh nghiệp tại Việt Nam.