Cựu học viên

hoang ntien

Hoạt động Alumni

Bất cứ học viên nào đã từng tham gia học để lấy bằng hoặc nhận chứng chỉ đều là thành viên của mạng lưới cựu học viên FSB. Hiện nay, FSB đã có mạng lưới học viên lên tới hơn 10.000 thành viên hoạt động trong một “sân chơi chung” mang tên “Cộng đồng học […]

Đọc thêm