Giảng viên

 
Hoang Viet Ha

TS. Hoàng Việt Hà

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia

Đọc thêm
Lethikimnga

TS. Lê Thị Kim Nga

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Nguyên Ủy viên HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Đọc thêm
phamthehung

TS. Phạm Thế Hùng

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Triết học/Mỹ học hàng đầu Việt Nam

Đọc thêm
Cam, Ngo Van

TS. Ngô Văn Cẩm

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Giáo dục, Đại học Texas A&M (Hoa Kỳ)

Đọc thêm
dinhquyetthang

TS. Đinh Quyết Thắng

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Bulacan State (Philippines)

Đọc thêm

TS. Nguyễn Thanh Bình

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành Kinh tế, Đại học Virginia Polytechnic Institute and State (Hoa Kỳ)

Đọc thêm