Giảng Viên Cơ Hữu

Viện quản trị kinh doanh FSB, Đại học FPT có đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước là những người có kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm kinh doanh và hiểu biết về đặc thù văn hóa. Giảng viên, nhân viên, hội đồng cố vấn, các cựu học viên, học viên cũng như những đối tác chiến lược của trường đều có chung ước muốn đưa FSB trở thành trường đào tạo về quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Hướng tới tính thực tiễn, Viện quản trị Kinh doanh FSB đã triển khai mô hình kết hợp giảng viên và chuyên gia với sự tham gia của các CEO thành đạt của FPT như: Chủ tịch Trương Gia Bình, nguyên CEO Nguyễn Thành Nam, CEO Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT FPT Software Hoàng Nam Tiến…