Giảng Viên Thỉnh Giảng

Hướng tới tính thực tiễn, Viện quản trị Kinh doanh FSB đã triển khai mô hình kết hợp giảng viên và chuyên gia với sự tham gia của các CEO thành đạt của FPT như: Chủ tịch Trương Gia Bình, nguyên CEO Nguyễn Thành Nam, CEO Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT FPT Software Hoàng Nam Tiến…