Thành tựu đạt được

Thành tựu

♦ Đại học FPT là trường đại học Việt Nam đầu tiên chính thức được công nhận xếp hạng quốc tế 3 Sao (***) theo chuẩn QS Stars vào ngày 16/11/2013 – một trong các chuẩn xếp hạng hàng đầu dành cho các trường đại học trên toàn thế giới. QS Stars đã đánh giá […]

Đọc thêm