Thông báo

Các thông báo

2

Khai giảng Giám đốc tài chính CFO Ngày 7/10

Giám đốc tài chính là người quản lý tài chính của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có ổn định về tài chính mới tồn tại và phát triển được, người làm giám đốc tài chính có thể là một chuyên viên kế toán tài chính, kế toán trưởng  hay bất kỳ cá nhân có kinh nghiệm  […]

Đọc thêm
Tot nghiep

FSB tổ chức tốt nghiệp cho học viên MBA

Tháng 11 tới, Viện Quản trị Kinh doanh FSB sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho học viên đã bảo vệ xong luận văn chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMBA, chương trình DAS/FeMBA và học viên chương trình MiniMBA – Tinh hoa quản trị thực hành của CEO.  Theo đó, lễ […]

Đọc thêm
BANNER

Khóa học quản trị kinh doanh ngắn hạn tại TPHCM

Địa bàn TP. HCM là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn cũng như vừa & nhỏ với đặc thù nền kinh tế sôi động đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi không nghừng từ chiến lược kinh doanh đến phương pháp quản lý nâng cao năng suất lao động hiệu quả công việc. […]

Đọc thêm
Cover Khoahoc CEO-01

Khóa Học Quản Trị Điều Hành Cao Cấp Hỗ Trợ 65% Học Phí

“CƠ HỘI CỰC TỐT HỌC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ LÊN TỚI 40.788.800Đ NGUỒN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DUY NHẤT TRONG NĂM 2017″ TỔNG GIÁ TRỊ KHÓA HỌC 62.752.000 VNĐ chỉ còn 21.963.200VNĐ đã bao gồm toàn bộ chi phí đi lại ăn ở trong và ngoài nước […]

Đọc thêm
20292866_1895625200678798_7656395658039057635_n

Lớp học quản trị doanh nghiệp

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi […]

Đọc thêm