Thông báo

Các thông báo

p4

Thông Báo Khai Giảng MiniMBA Khóa K77

Khóa học dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Cơ hội được đối thoại trực tiếp cùng lãnh đạo tập đoàn FPT để chia sẻ về những bí mật thành công của FPT và hướng đi cho doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 KẾT NỐI với mạng lưới […]

Đọc thêm
TBTS

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ THẠC SĨ NĂM 2017  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  1. Mục tiêu khóa học Nhằm đào tạo các nhà quản trị ở trình độ thạc sĩ có: Tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, với năng lực phân tích, phát hiện, xây dựng giải pháp […]

Đọc thêm
thi

Thông báo lịch thi Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016

Trong 2 ngày 5 & 6/11, Viện Quản trị Kinh doanh FSB sẽ tổ chức thi tuyển sinh đầu vào Chương trình đào tạo sau đại học – chuyên ngành Quản trị Kinh doanh đợt 2 năm 2016. Mọi thông tin tra cứu phòng thi, các thí sinh có thể truy cập link để kiểm tra […]

Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016 1. Mục tiêu khóa học Nhằm đào tạo các nhà quản trị ở trình độ thạc sĩ có: ♦ Tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, với năng lực phân tích, phát hiện, xây […]

Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016 1. Mực tiêu khóa học Nhằm đào tạo các nhà quản trị ở trình độ thạc sĩ có: ♦ Tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, với năng lực phân tích, phát hiện, xây […]

Đọc thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2015 CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM VÀ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH I- Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm 1.Mục tiêu khoá học Nhằm đào tạo ra các thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm (KTPM) theo một trong hai hướng chuyên ngành: Nhà […]

Đọc thêm