Đại học FPT công bố Báo cáo Tự đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT

Ngày đăng: 14/08/2018 | Chuyên mục: Dành cho học viên MBA

 Sau 10 ngày công bố và lấy ý kiến đóng góp của CBGV – HV, SV cho Dự thảo báo cáo kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành, hôm nay (13/8) Trường ĐH FPT công bố Báo cáo Tự đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình ban hành lấy ý kiến, Dự thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ CB-GV và HV, SV của trường. Báo cáo đã được bổ sung, hoàn thiện hơn và được Hội đồng Tự đánh giá thông qua. Sau 20 ngày công bố chính thức, Trường ĐH FPT sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký Đánh giá ngoài từ phía các cơ quan chức năng.

Trước đó ngày 18/7 vừa qua, Trường ĐH FPT đã thực hiện Tự đánh giá và soạn báo cáo về các hoạt động trong Trường theo Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và gửi tới toàn thể CBGV – SV của trường để lấy ý kiến đóng góp. Đến ngày 31/7, Trường ĐH FPT đã kết thúc việc lấy ý kiến đóng góp của CBGV – SV cho Dự thảo báo cáo.

Bản Báo cáo Tự đánh giá chính thức được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học FPT, hoặc có thể tìm thấy bản mềm theo đường link: http://gg.gg/TDG2018