Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

Ngày đăng: 13/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

TienHN

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT/ Chủ tịch HĐQT Công ty Phần mềm FPT (FPT Software)

Trình độ học vấn:

  • 1993: Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm công tác

  • Từ năm 2011 : Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT
  • Từ năm 2003 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT
  • Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT
  • Đến năm 2002 : Phó Giám đốc Chi nhánh FPT Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
  • Đến năm 1996 : Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
  • Đến năm 1995 : Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính FCD, Công ty FPT
  • Đến năm 1993 : Gia nhập Công ty FPT