TS. Nguyễn Thành Nam

Ngày đăng: 24/03/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

nguyenthanhnam

Phó Chủ tịch HĐQT  Trường Đại học FPT, nhà sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX. - Ông Nguyễn Thành Nam đã từng đoạt kỷ lục về điểm thi Đại học (31,5 điểm gồm 3 điểm 10 và 1,5 điểm thưởng). Ông tốt nghiêp khoa Toán và bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán tại Đại học Lomonosov (Liên Xô cũ). – Là thành viên sáng lập ra FPT cùng 12 người khác, Ông Nguyễn Thành Nam đã gắn bó với FPT trong hơn ¼ thế kỷ và đảm trách nhiều vị trí quan trọng tại FPT: Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm của FPT (1995-1999); Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu phần mềm FPT (2000 – 2004); Thành viên HĐQT FPT kiêm TGĐ Công ty FPT Software (2005-2011). Từ ngày 13/4/2009 đến 23/2/2011, ông Nam đảm nhiệm cương vị TGĐ FPT. Sau khi từ nhiệm vị trí CEO FPT, ông đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Đại học FPT, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế FPT. Ông là nhà sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX. – Được coi là “thủ lĩnh sáng tạo”, ông Nguyễn Thành Nam luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động ở FPT. Trong sự nghiệp toàn cầu hóa, ông chính là “tướng ra trận”, dẫn dắt cả 3 làn sóng toàn cầu hóa của FPT từ năm 1998, 2006 và gần đây. Với vô cùng nhiều trải nghiệm, ông là một “từ điển sống” về quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển thị trường ở nước ngoài.