Đơn giản hóa với các chỉ số KPI

Ngày đăng: 04/08/2017 | Chuyên mục: Cafe doanh nhân

Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) là một loại chỉ số được sử dụng để đánh giá những nhân tố có vai trò quan trọng cốt yếu đối với sự thành công của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp. Đối với KPI, đôi khi sự đơn giản lại là tốt hơn.

KPI-1-480x270

KPI thường được dùng cho việc thiết lập mục tiêu, điều hướng hoạt động, dự báo hoạt động trong tương lai, củng cố hệ thống thông tin liên lạc và thậm chí hỗ trợ quá trình huấn luyện cho các nhà quản lý. Để có thể đạt được hiệu quả tối ưu, KPI cần phải được tùy chỉnh để phù hợp với từng hoàn cảnh thực tế khác nhau.

Muốn khuyến khích mọi người trong tổ chức cùng đồng thuận và ủng hộ việc thực hiện KPI, chúng ta nên đi theo các bước đơn giản sau:
– Tham gia nghiên cứu
– Xác định các yếu tố thành công quan trọng đối với tổ chức
– Lựa chọn những chỉ số KPI thích hợp để hỗ trợ cho các yếu tố đó
– Ghi ngắn gọn phương pháp áp dụng vào bảng theo dõi điện tử
– Kết hợp các tiêu chuẩn
– Thường xuyên viết báo cáo và rà soát lại chúng
– Thực hiện KPI để phục vụ cho công tác cải tiến

Chúng ta báo cáo về phương pháp áp dụng như thế nào? Tốt nhất là hãy hạn chế can thiệp bằng tay vào bảng theo dõi điện tử, đặc biệt nếu ta đang ở trong một nhóm hoạt động nhỏ. Thay vào đó, chúng ta nên tận dụng công nghệ để trích xuất lấy những dữ liệu cần thiết. Các dữ liệu này cần phải có tính thống nhất cao và dung hòa giữa các hệ thống khác nhau. Hãy làm việc với công nghệ thông tin ngay từ đầu để đảm bảo bảng theo dõi của bạn luôn được cập nhật đầy đủ những dữ liệu nhất quán và hữu ích.

Bất kỳ loại phân tích hoặc chỉ số đo lường hiệu suất nào cũng đều trở nên có giá trị nhất khi chúng được trình bày một cách ngắn gọn, cô đọng và đúng lúc. Khi tất cả mọi người đều đồng thuận về những dữ liệu thu được và đặt ra mục tiêu kỳ vọng trước khi đi vào triển khai thực hiện, họ sẽ trở nên hợp tác hơn trong việc thực hiện những thay đổi cần thiết.

Không phải lúc nào sự cầu kỳ phức tạp cũng là tốt. Công nghệ là một thứ tuyệt vời, nhưng đừng để mình bị lạc lối trong những gì thật sự có ý nghĩa.