FSB tổ chức tốt nghiệp cho học viên MBA

Ngày đăng: 21/09/2017 | Chuyên mục: Thông báo

Tháng 11 tới, Viện Quản trị Kinh doanh FSB sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho học viên đã bảo vệ xong luận văn chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh FeMBA, chương trình DAS/FeMBA và học viên chương trình MiniMBA – Tinh hoa quản trị thực hành của CEO. 

Tot nghiep

Theo đó, lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức tại hai địa điểm tuyển sinh của FSB: Hà Nội (ngày 11/11/2017) và TP HCM (ngày 18/11/2017).

Số lượng học viên tham gia buổi lễ tốt nghiệp và nội dung chương trình sẽ được cập nhật sớm nhất.