Gần 90/100 doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Ngày đăng: 18/03/2021

Qua một năm nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp Việt chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.


87,2% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đã chịu ảnh hưởng bởi COVID- 19. Ảnh: vietnamplus.

Theo thông tin từ khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng thế giới, 87,2% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đã chịu ảnh hưởng bởi COVID- 19.
 
Kết quả từ khảo sát 10.197 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) trong năm 2020, cho thấy: Có tới 87,2% doanh nghiệp cho biết chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực” do dịch COVID-19. Trong đó, có 72,6% doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng của dịch COVID-19 “phần lớn là tiêu cực” và 14,6% lựa chọn mức “hoàn toàn tiêu cực”, chỉ 11% doanh nghiệp cho biết không bị ảnh hưởng và gần 2% doanh nghiệp cho biết ảnh hưởng của dịch với doanh nghiệp họ ở mức “phần lớn tích cực” (1,3%) hoặc “hoàn toàn tích cực (0,5%).


Các doanh nghiệp mới hoạt động là nhóm chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất. Ảnh: TTXVN.
 
Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI về ảnh hưởng của dịch COVID-19 là không đáng kể, có 87,1% doanh nghiệp tư nhân và 87,9% doanh nghiệp FDI cho biết chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực” bởi dịch COVID-19.
 
Kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp mới hoạt động là nhóm chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất. Cụ thể, 89% doanh nghiệp tư nhân và 92% doanh nghiệp FDI mới đi vào hoạt động dưới 3 năm chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực bởi dịch COVID-19.
 
Tỷ lệ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực có xu hướng giảm khi số năm hoạt động của doanh nghiệp gia tăng. Song vẫn có tới 84% doanh nghiệp tư nhân và 85% doanh nghiệp FDI có trên 20 năm hoạt động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực.
 
Những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề
 
Mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp FDI lớn nhất ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, với 89,3% cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn hoặc hoàn toàn tiêu cực. Doanh nghiệp FDI ở quy mô lớn là nhóm chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn thứ 2, với con số 88%. Tỷ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực của nhóm quy mô vừa và quy mô siêu nhỏ thấp hơn một chút, lần lượt ở mức 87,3% và 87,2%.
 
Nhóm doanh nghiệp tư nhân quy mô siêu nhỏ có tỷ lệ cho biết chịu ảnh hưởng ở mức phần lớn, hoàn toàn tiêu cực là cao nhất, với con số 87,7%. Các nhóm doanh nghiệp còn lại có tỷ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực thấp hơn một chút, ở mức 86,1%.
 
Doanh nghiệp tư nhân trong một số ngành có tỷ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất bao gồm: May mặc (97%), thông tin truyền thông (96%), sản xuất thiết bị điện (94%). Doanh nghiệp tư nhân trong một số ngành có tỷ lệ chịu tác động tiêu cực thấp nhất, song vẫn xung quanh mức 80%, như: Bất động sản (76%), khai khoáng (80%) và dịch vụ khác (81%). Doanh nghiệp FDI trong một số ngành có tỷ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực cao bao gồm Bất động sản (100%), thông tin truyền thông (97%), nông nghiệp, thuỷ sản (95%).


Có 35% doanh nghiệp tư nhân và 22% doanh nghiệp FDI đã phải cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
 
Một số nhóm ngành có tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn mức ảnh hưởng phần lớn/hoàn toàn tiêu cực ít hơn cả, bao gồm: Sản xuất chế biến giấy (76%), tài chính, bảo hiểm (80%) và sản xuất chế biến cao su, nhựa (82%).
 
Liên quan đến người lao động, có 35% doanh nghiệp tư nhân và 22% doanh nghiệp FDI đã phải cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo VCCI, một số ngành sản xuất có tỷ lệ doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc do dịch COVID-19 ở mức cao như: Thông tin truyền thông, sản xuất xe có động cơ và sản xuất chế biến đồ da và sản xuất, chế biến gỗ.
 
Ứớc tính chung cho thấy số lao động phải cho nghỉ việc chiếm khoảng 30% số lao động của một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tư nhân trung bình phải cho nghỉ việc khoảng 32% lực lượng lao động, với các doanh nghiệp FDI, con số này là khoảng 17%. Những doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ đã phải cho nghỉ việc khoảng 40% lực lượng lao động. Với doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ, con số này là 22%.

(Nguồn: NCĐT)

 • Bài viết liên quan

 • Phép thử A.I trong y tế

  Phép thử A.I trong y tế

 • Đằng sau những chuyến bay vào vũ trụ của các tỷ phú: Không đơn thuần dừng lại ở việc du hành mà là cả một nền kinh tế mới!

  Đằng sau những chuyến bay vào vũ trụ của các tỷ phú: Không đơn thuần dừng lại ở việc du hành mà là cả một nền kinh tế mới!

 • Thế giới cần bao nhiêu tiền để kiểm soát được COVID-19?

  Thế giới cần bao nhiêu tiền để kiểm soát được COVID-19?

 • Doanh nghiệp của các tỷ phú Việt đóng góp vào ngân sách ra sao?

  Doanh nghiệp của các tỷ phú Việt đóng góp vào ngân sách ra sao?

 • Vaccine cho tăng trưởng

  Vaccine cho tăng trưởng

 • Bạn có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể không đọc sách!

  Bạn có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không thể không đọc sách!

 • Đầu tư doanh nghiệp “vào mùa”

  Đầu tư doanh nghiệp “vào mùa”

 • Bí quyết chuyển nguy thành cơ của lãnh đạo KIDO

  Bí quyết chuyển nguy thành cơ của lãnh đạo KIDO

 • Tận dụng đòn bẩy thương hiệu quốc gia để tạo dựng vị thế mới

  Tận dụng đòn bẩy thương hiệu quốc gia để tạo dựng vị thế mới

 • Ông Trương Gia Bình: Đại dịch tạo thời thế cho FPT

  Ông Trương Gia Bình: Đại dịch tạo thời thế cho FPT

 • Khi đại sứ thương hiệu vướng sự cố truyền thông

  Khi đại sứ thương hiệu vướng sự cố truyền thông

 • ​“Điểm mù” quản lý khiến các ngân hàng phố Wall gánh lỗ 10 tỷ USD

  ​“Điểm mù” quản lý khiến các ngân hàng phố Wall gánh lỗ 10 tỷ USD

 • Lý giải cú đâm của tàu Ever Given dưới góc độ kinh tế

  Lý giải cú đâm của tàu Ever Given dưới góc độ kinh tế

 • Mối quan tâm chính của các nhà lãnh đạo mùa Covid

  Mối quan tâm chính của các nhà lãnh đạo mùa Covid

 • Sứ mệnh làm người trong thời đại máy

  Sứ mệnh làm người trong thời đại máy