Viện Quản trị và Công nghệ FSB - Đại học FPT với đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có kiến thức sâu về chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết về đặc thù văn hóa Doanh nhân Việt. Họ có chung chí hướng đưa FSB trở thành trường đào tạo về quản trị hàng đầu Việt Nam, sánh ngang cùng với các trường trong Khu vực và trên Thế giới.

Hướng đào tạo có tính ứng dụng cao, FSB triển khai mô hình kết hợp giảng viên và chuyên gia. Sự tham gia cùng giảng dạy của các CEO thành đạt trong đội ngũ các nhà quản trị Tập đoàn FPT như: Chủ tịch FPT PGS.TS Trương Gia Bình, nguyên CEO FPT TS. Nguyễn Thành Nam, CEO FPT TS. Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch HĐQT FPT Software Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT FIS Đỗ Cao Bảo... cùng nhiều nhà điều hành khác trong các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam cũng như trên Thế giới đã làm nên chất lượng và sự khác biệt của các chương trình đào tạo ở FSB hiện nay.
MỘT SỐ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TẠI FSB
 

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

  Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

  Quản trị Doanh nghiệp

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

  Chủ tịch FPT

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  Tài chính - Kế toán

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

  Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

  Chủ tịch Kingsman

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

  Giảng viên Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

  Giảng viên ; Chủ nhiệm Bộ môn MSE

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

  Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

  Quản trị Marketing

 • TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  Quản trị Marketing và thương hiệu

 • TS. Đỗ Tiến Long

  TS. Đỗ Tiến Long

  Quản trị Doanh nghiệp

 • TS Cấn Văn Lực

  TS Cấn Văn Lực

  Chuyên gia Tài chính

 • NCS. Nguyễn Bá Minh

  NCS. Nguyễn Bá Minh

  Phong thuỷ trong Kinh doanh

 • TS. Phạm Quang Nhật Minh

  TS. Phạm Quang Nhật Minh

  MSE

  • [1] 2
   Chat Facebook
   Youtube