Học viên chia sẻ kinh nghiệm giành học bổng FeMBA

Ngày đăng: 19/07/2016 | Chuyên mục: Video

Nguyễn Vân Anh – học viên FeMBA#11 đã vượt qua rất nhiều thí sinh để giành được học bổng MBA 2016 của FSB chia sẻ kinh nghiệm.