Khác biệt giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Ngày đăng: 27/05/2017 | Chuyên mục: Cafe doanh nhân > Uncategorized

Người bận rộn và người làm việc hiệu quả có cách làm khác nhau, dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Bận rộn không có nghĩa là hiệu quả và hiệu quảng không có nghĩa là làm việc suốt ngày không ngừng nghỉ. Hãy cùng lướt qua những hình ảnh dưới đây để biết được bạn đang là người hiệu quả hay người bận rộn nhé!

Theo Eva