Khóa học Quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Ngày đăng: 20/12/2018

Điều hành doanh nghiệp không phải là việc dễ dàng cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà các nhà lãnh đạo có thể lãnh hội được hết những kỹ năng, hơn hết Quản lý doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn đều cần một phong cách lãnh đạo cụ thể của từng cá nhân mà đó không phải ngẫu nhiên từ khi sinh ra chúng ta đã có

8
Quản trị doanh nghiệp bao gồm quản trị nhân lực, tài chính, chiến lược phát triển…để làm tốt tất cả những điều đó các nhà lãnh đạo cần hơn hết 1 khóa học để bổ sung những kiến thức cần thiết đồng thời giao lưu với những lãnh đạo doanh nghiệp khác tìm tới con đường phát triển của công ty
MiniMBA chương trình được xây dựng trên những kiến thức nền tảng kinh doanh hiện đại sẽ cập nhật những kiến thức quản trị doanh nghiệp cốt lõi nhất sẽ giúp những nhà lãnh đạo quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả

MiniMBA Hà Nội khai giảng 28/1/2018, Hotline 0904 92 2211

MiniMBA TP.HCM khai giảng 31/3/2018, Hotline 0904 95 9393

Untitled-4

 • Bài viết liên quan

 • Thông tin các lớp khai giảng trong tháng 5,6/2019

  Thông tin các lớp khai giảng trong tháng 5,6/2019

 • Thư mời hội thảo “QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN HIỆU QUẢ”

  Thư mời hội thảo “QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT DÒNG TIỀN HIỆU QUẢ”

 • Thông báo khai giảng chương trình SMM - Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung

  Thông báo khai giảng chương trình SMM - Nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung

 • Thông báo lịch khai giảng MiniMBA tháng 4/2019

  Thông báo lịch khai giảng MiniMBA tháng 4/2019

 • Các kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung

  Các kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung

 • Khai Giảng Khóa Học Khởi Nghiệp Thực Tiễn Ngày 22/1/2018

  Khai Giảng Khóa Học Khởi Nghiệp Thực Tiễn Ngày 22/1/2018

 • Khai giảng khóa Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

  Khai giảng khóa Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

 • Kỹ năng quản lý nhân viên

  Kỹ năng quản lý nhân viên

 • Khai giảng khóa học lập và quản lý ngân sách

  Khai giảng khóa học lập và quản lý ngân sách

 • Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

  Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

 • Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

  Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

 • Thông Báo Mời Tham Gia Khóa Học Quản Trị Điều Hành Cao Cấp Kỷ Nguyên 4.0

  Thông Báo Mời Tham Gia Khóa Học Quản Trị Điều Hành Cao Cấp Kỷ Nguyên 4.0

 • Học Giám đốc điều hành ở đâu tốt ?

  Học Giám đốc điều hành ở đâu tốt ?

 • Khóa học quản trị doanh nghiệp ngắn hạn

  Khóa học quản trị doanh nghiệp ngắn hạn

 • Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả

  Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả

 • Chat Facebook
  Youtube