Khóa học Quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp hiệu quả | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Khóa học Quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Ngày đăng: 18/12/2017 | Chuyên mục: Thông báo

Điều hành doanh nghiệp không phải là việc dễ dàng cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà các nhà lãnh đạo có thể lãnh hội được hết những kỹ năng, hơn hết Quản lý doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn đều cần một phong cách lãnh đạo cụ thể của từng cá nhân mà đó không phải ngẫu nhiên từ khi sinh ra chúng ta đã có

8
Quản trị doanh nghiệp bao gồm quản trị nhân lực, tài chính, chiến lược phát triển…để làm tốt tất cả những điều đó các nhà lãnh đạo cần hơn hết 1 khóa học để bổ sung những kiến thức cần thiết đồng thời giao lưu với những lãnh đạo doanh nghiệp khác tìm tới con đường phát triển của công ty
MiniMBA chương trình được xây dựng trên những kiến thức nền tảng kinh doanh hiện đại sẽ cập nhật những kiến thức quản trị doanh nghiệp cốt lõi nhất sẽ giúp những nhà lãnh đạo quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả

MiniMBA Hà Nội khai giảng 28/1/2018, Hotline 0904 92 2211

MiniMBA TP.HCM khai giảng 31/3/2018, Hotline 0904 95 9393

Untitled-4