Lớp học quản trị doanh nghiệp

Ngày đăng: 08/08/2017 | Chuyên mục: Thông báo

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra họat động của các thành viên trong tổ chức, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. Quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức. Ở khía cạnh nội bộ, quản trị công ty là một nhóm các thỏa thuận, cam kết nội bộ, xác định mối quan hệ, quyền hạn và nghĩa vụ, vai trò và trách nhiệm của các nhóm khác nhau trong công ty, bao gồm Hội đồng quản trị (HÐQT), Ban điều hành, các cổ đông kiểm soát và nhóm các cổ đông thiểu số. Xét từ bên ngoài, cơ chế quản trị nội bộ doanh nghiệp được củng cố đẩy mạnh bởi các luật lệ bên ngoài, các quy tắc, quy định điều hành giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng và kỷ luật nghiêm với những cách hành xử nội bộ thiếu minh bạch và công bằng, bất kể là từ cấp quản lý hay HÐQT.

CEO chính là người điều hành cao nhất của một công ty, thay mặt cho hội đồng quản trị nắm quyền điều hành tất cả và thường đại diện luôn cho công ty về mặt pháp luật. CEO có vai trò định hướng chiến lược hoạt động cho công ty (hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá chiến lược), thiết lập bộ máy quản lý, xây dựng văn hóa công ty, thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm soát vốn) và một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của CEO là dụng nhân, xây dựng và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả… Nói một cách ví von, nếu công ty như một cỗ máy thì CEO là người vận hành, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp để bộ máy ấy luôn hoạt động một cách trơn tru và hướng đến chỉ số công suất cao nhất.

20292866_1895625200678798_7656395658039057635_n

Nhằm để hỗ trợ các Doanh nghiệp nâng cao kiến thức chuyên môn về quản trị trong môi trường kinh doanh hiện đại và các thách thức trong quản trị của các Doanh nghiệp Việt Nam, quản trị sản xuất và nghệ thuật quản trị sản xuất, các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên không nhất thiết phải bằng tiền, nghệ thuật ủy quyền công việc hiệu quả FSB xin gửi đến quý DN nội dung chương trình đào tạo MiniMBA Tinh hoa quản trị thực hành dành cho CEO

Chương trình #MiniMBA Tinh Hoa Quản Trị Thực Hành Dành Cho CEO của FSB, FPT do đích thân chủ tịch FPT TRƯƠNG GIA BÌNH giảng dạy sẽ giúp bạn có được kỹ năng LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ trong vai trò người đứng đầu của doanh nghiệp
*******************************
☎️MiniMBA TP HCM khai giảng. Hotline 0904 95 9393 (Ms Như)
MiniMBA Hà Nội khai giảng, Hotline 0904 92 2211 (Ms Hoa)
↪️↪️Tìm hiểu thêm: http://minimba.fsb.edu.vn/minimba/

Untitled-4