NCS. Đoàn Hữu Cảnh

Ngày đăng: 11/07/2018


Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT

Trình độ học vấn: 
2005: Thạc sĩ kinh tế, học viện Tài chính


Kinh nghiệm công tác:

2010- nay Giảng viên, Trưởng ngành TCNH Đại học Phương Đông.
2008 - 2012 Chuyên gia phân tích tài chính Dự án GTZ
Hỗ trợ quản trị tài chính cho các DN vừa và nhỏ
2010 Giảng viên thỉnh giảng ĐH Mở, ĐH Thành Tây, ĐH Nguyễn Trãi
2009 Giảng viên Trung tâm đào tạo chuẩn quốc tế ITC
2006 Giảng viên Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng
2005 Giảng viên thỉnh giảng Học viện Ngân Hàng
 

 • Bài viết liên quan

 • TS. Hoàng Anh Tuấn

  TS. Hoàng Anh Tuấn

 • Ts. Phan Minh Đức

  Ts. Phan Minh Đức

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương

 • TS. Ngô Văn Cẩm

  TS. Ngô Văn Cẩm

 • ThS. Trương Ngọc Anh

  ThS. Trương Ngọc Anh

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

 • Chat Facebook
  Youtube