Để vươn tới mục tiêu trở thành Trường hàng đầu về Quản trị và Công nghệ theo hướng ứng dụng, FSB xác định Nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nền tảng cho công tác giảng dạy và học tập của Trường. Đây là định hướng phù hợp với xu hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp cũng như Sứ mệnh và Tầm nhìn của Tổ chức Giáo dục FPT.

Các bài viết, đề tài, dự án tư vấn, nghiên cứu mà FSB hướng tới là những nghiên cứu có tính thực tiễn cao, có tính ứng dụng về quản trị tổ chức nhằm hỗ trợ, định hướng cho hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FSB thường xuyên tổ chức các chuỗi Hội thảo khoa học, các Seminar với chủ đề các chuyên ngành dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và học viên quan tâm tới hoạt động Nghiên cứu khoa học.

Giảng viên FSB được chia làm 2 nhóm: Giảng viên và Giảng viên - Nghiên cứu viên, trường khuyến khích giảng viên, học viên và toàn thể cán bộ nhân viên của Trường tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, và khi đó họ nhận được chính sách thù lao ở mức cao cho các bài viết, công trình nghiên cứu, bài báo trong và ngoài nước được ghi nhận.

Với định hướng phát triển nghiên cứu khoa học kể trên, FSB hy vọng sẽ sớm trở thành cơ sở đào tạo định hướng ứng dụng cao, có uy tín trong chuyên sâu nghiên cứu ứng dụng quản trị điều hành và tư vấn về quản trị tổ chức danh tiếng tại Việt Nam cũng như tại Khu vực trong tương lai.

 

    Chat Facebook
    Youtube