PGS-TS Trương Gia Bình

Ngày đăng: 25/03/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

84dee705b77ba69d352b5fed5fa854ca6d93174f

 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT/ Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) từ năm 2001/ Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Học vấn:

  • 1982: Tiến sỹ Toán học và Vật lý học tại Đại học Matx-cơ-va năm ;
  • 1974 đến 1979: Tốt nghiệp chuyên ngành Toán học và Vật lý học tại Đại học Matx-cơ-va
  • 1970 đến 1973: Học sinh trường cấp 3 Chu Văn An

Chuyên môn & kinh nghiệm:

  • PGS.TS Trương Gia Bình từng là Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) từ năm 2001, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam (với số lượng thành viên lên tới 2500 doanh nghiệp trên 43 tỉnh thành của Việt Nam) từ năm 1998, Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐHQG HN) từ năm 1995, và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT với số lượng nhân viên hơn 21.000 người (cập nhật năm 2015)
  • Ông giảng dạy môn Nghệ thuật lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp …