PGS-TS Trương Gia Bình

Ngày đăng: 26/03/2018


Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT 
Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) từ năm 2001
Chủ tịch đầu tiên của Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.


Học vấn:
- 1982: Tiến sỹ Toán học tại Đại học Tổng hợp Moskova M. V. Lomonosov (MGU)
- 1974 đến 1979: Tốt nghiệp chuyên ngành Toán học và Vật lý học tại Đại học Tổng hợp Moskova M. V. Lomonosov (MGU)
-  Học sinh trường cấp 3 Chu Văn An

Chuyên môn & kinh nghiệm:
- PGS.TS Trương Gia Bình hiện là Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) từ năm 2001 đến nay, Chủ tịch đầu tiên của Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam (với số lượng thành viên trên khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam)
- Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐHQG HN), và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT với số lượng nhân viên hơn 36.000 người (cập nhật  12/2018)
- Ông giảng dạy môn Nghệ thuật lãnh đạo, Văn hóa doanh nghiệp… 

 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  NCS. Đoàn Hữu Cảnh

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

 • TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  TS. Đoàn Thị Thanh Hương

 • TS. Đỗ Tiến Long

  TS. Đỗ Tiến Long

 • TS Cấn Văn Lực

  TS Cấn Văn Lực

 • NCS. Nguyễn Bá Minh

  NCS. Nguyễn Bá Minh

 • TS. Phạm Quang Nhật Minh

  TS. Phạm Quang Nhật Minh

 • Chat Facebook
  Youtube