Tầm nhìn – Triết lý – Sứ mệnh

Ngày đăng: 09/11/2011 | Chuyên mục: Uncategorized

Tầm nhìn – Triết lý – Sứ mệnh

logofsb

Tầm nhìn

Trở thành trường quản trị kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh với các trường cùng lĩnh vực trong khu vực và thế giới.

Triết lý

Chúng tôi tin tưởng vào triết lý về sự kết hợp giữa “Âm” (truyền thống) và “Dương” (Hiện đại) trong quản trị kinh doanh và đang phát triển triết lý này để áp dụng như một yếu tố tạo nên sự khác biệt tại FSB.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là toàn tâm nhiệt huyết trong việc đào tạo những thế hệ doanh nhân điện tử, những người có thể làm chủ những tiến bộ công nghệ trong tương lai.

Tot nghiep