Bài viết lưu trữ

Poster 1200x900px-01

Mật mã BFR – Bài học từ đất nước Malaysia

Sau chuyến thăm một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á – Malaysia. Chủ tịch Trương Gia Bình đã học hỏi được một bí quyết mà thông qua hội thảo tháng tư sắp tới đây, anh sẽ chia sẻ cho các a/c nhà mình biết. Bí quyết mang tên: “Mật […]

Đọc thêm