Bài viết lưu trữ

IMG_8914

FSB hợp tác với Đại học Staten Island – New York

Vào ngày 29/01/2018 vừa qua, Viện Quản trị Kinh doanh FSB và Đại học Staten Island (CSI) thuộc hệ thống Trường Đại học New York (City University of New York) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đánh dấu sự phát triển về quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị. Đại học Staten […]

Đọc thêm