Bài viết lưu trữ

IMG_9759

FSB trao danh hiệu đại sứ 2018

Vừa vào lớp FeMBA#23 được vài tháng, với sự năng động, tích cực sẵn có của mình trong các hoạt động đã khiến anh Đỗ Mạnh Dũng trở thành đại sứ FSB 2018.  Anh hiện đang là Trưởng phòng Quản lý sản phẩm – Ban Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp – Tổng Công […]

Đọc thêm