Bài viết lưu trữ

tz-01496329718-image-1496329266-image-1494323899-hinh-10-1513334420869

Thu thuế với bán hàng online, livestream trên facebook ra sao?

“Cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật phải có biện pháp đảm bảo những người kinh doanh nộp thuế, chứ không phải là cơ quan thuế muốn thực hiện việc thu thuế này hay không”, PGS.TS Lê Xuân Trường, giảng viên cao cấp Bộ môn Thuế, Học viện Tài chính chia […]

Đọc thêm