Bài viết lưu trữ

Backdrop_FeMBA-01

GS Phan Văn Trường gửi thông điệp cho lãnh đạo

GS. Phan Văn Trường là một trong số ít công dân Pháp gốc Việt được phong tặng Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Pháp nhờ công lao đóng góp vào việc phát triển nước. Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc gia Cầu Đường – Pháp (Ecol National des Ponts et Chaussees), năm 1973-1975 ông […]

Đọc thêm