Bài viết lưu trữ

photo-1-1512554273003

Cuộc đua sinh tồn ở Venezuela: Thực phẩm, thuốc men khan hiếm, mua 1 tách cà phê hay gọi taxi cũng chẳng khác vật lộn trên chiến trường

“Những điều thường ngày của cuộc sống như rút tiền trong ngân hàng, mua 1 tách cà phê hay gọi taxi cũng đã trở thành cả một chiến trường vật lộn ở Venezuela”, Giáo sư Sandoval than thở. Đối với giáo sư Carlos Sandoval, một trong những nhà phân tích văn học hàng đầu Venezuela […]

Đọc thêm