Bài viết lưu trữ

e-letter-01

FSB thông báo lịch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018

Tháng 11 tới, Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp dành cho học viên các lớp FeMBA, SeMBA, MSE, DAS/MBA, MiniMBA. Đây là sự kiện lớn đã được FSB tổ chức cùng thời gian này năm ngoái. Sự kiện đã qui tụ rất nhiều học viên FeMBA, chương trình DAS/FeMBA […]

Đọc thêm