Bài viết lưu trữ

30831814_1777598235595299_1382714545_n

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2018

Viện Quản trị Kinh doanh & Công nghệ FSB thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2018 Mục tiêu khóa học Nhằm đào tạo các nhà quản trị ở trình độ thạc sĩ có: Tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập, với năng lực phân tích, phát hiện, xây dựng giải […]

Đọc thêm