Thông báo lấy ý kiến về báo cáo tự đánh giá | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

Thông báo lấy ý kiến về báo cáo tự đánh giá

Ngày đăng: 18/07/2018 | Chuyên mục: Dành cho học viên MBA

Thân gửi các bạn học viên,

 Vừa qua Trường đại học FPT đã thực hiện TỰ ĐÁNH GIÁ và soạn báo cáo về các hoạt động trong trường theo Tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017.

Nội dung của Báo cáo gồm 3 phần:

1. Phần 1: Tổng quan về Trường đại học FPT

2. Phần 2: Báo cáo tự đánh giá theo 25 tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT:

• Mục 1: gồm 8 tiêu chuẩn về ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ CHIẾN LƯỢC

• Mục 2: gồm 4 tiêu chuẩn về ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ HỆ THỐNG

• Mục 3: gồm 9 tiêu chuẩn về ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG

• Mục 4: gồm 4 tiêu chuẩn về KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

3. Phần 3: Phụ lục

• Cơ sở dữ liệu của Trường đại học FPT

• Danh mục minh chứng (để đối chiếu minh chứng được nêu trong báo cáo)

 Báo cáo tự đánh giá đang được lưu trữ tại Trung tâm Thư viện hoặc có thể tìm thấy bản mềm theo đường link:https://goo.gl/5kfSAH.

Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn đối với Báo cáo Tự đánh giá.

Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: thuydtm@fe.edu.vn hoặc linhntm22@fe.edu.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp: đến hết ngày 31/7/2018.

 Cảm ơn các bạn!

 Phòng Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học FPT