ThS. Trần Thị Minh Hải | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

ThS. Trần Thị Minh Hải

Ngày đăng: 24/03/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

Hai, Tran Thi Minh Hai

Giám đốc Đào tạo chương trình Làm chủ giọng nói I Love My Voice. Nguyên Giám đốc điều hành, Công ty Cổ phần Học thuật EQuest Academy/ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh HSB, ĐHQGHN

 

Trình độ học vấn:

  • 2009: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh HSB, ĐHQGHN

Kinh nghiệm công tác:

  • 2012 – Nay: Giảng dạy Kỹ năng chăm sóc khách hàng, Bán hàng qua điện thoại, Giao tiếp ứng xử, Tuyển dụng và Giữ chân nhân tài, Huấn luyện và Kèm cặp nhân viên.  Phụ trách Đào tạo và Phát triển chương trình I Love My Voice, Công ty Đào tạo và Hỗ trợ giáo dục 2A&H. Chương trình tiên phong kiểm soát cảm xúc trong giọng nói trong giao tiếp, thuyết trình.
  • 2010 – 2011: Giám đốc quan hệ chương trình Futures Bankers, Công ty tư vấn và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng BTC.
  • 2007 – 2010: Giám đốc điều hành, Công ty cổ phần học thuật EQuest Academy.
  • 1999-2007: Đội trưởng đội tiếp viên/Giảng viên Kỹ năng phục vụ và Chăm sóc khách hàng tại Trung tâm huấn luyện bay, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Giáo viên kèm cặp và huấn luyện tiếp viên của Cục hàng không dân dụng Việt nam.
  • 1994 – 1999: Đội phó đội tiếp viên 1 phía Bắc. Tiếp Viên Trưởng thuộc đoàn Tiếp Viên Tổng Công ty Hàng không Việt nam.
  • 1993: Học lớp Nghiệp vụ Phục vụ trên không của Đoàn Tiếp viên và Trường Hàng không trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt nam.
  • 1992: Tốt nghiệp Đại học tại ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.