TS. Lê Thị Kim Nga

Ngày đăng: 04/05/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

Lethikimnga

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Nguyên Ủy viên HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Trình độ học vấn:

  • 2002: Tiến sĩ Kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Kinh nghiệm công tác:

  • 1980 – 1990: Cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • 1991 – 1992: Phó Phòng thanh toán quốc tế, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • 1992 – 1997: Trưởng phòng Marketing, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • 1997 – 2001: Trưởng phòng Đầu tư, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • 2001 – 2005: Trưởng phòng quản lý tín dụng, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
  • 2006 – 2013: Ủy viên HĐQT, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  • 2013 – nay: Giảng viên Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học FPT

Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo.