TS. Nguyễn Khắc Hùng

Ngày đăng: 14/10/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ hành chính và quản lý – ĐH Manchester (Anh)

Trình độ học vấn:

 • 2002:  Tiến sĩ Hành chính và Quản lý, ĐH Manchester (Anh).
 • 1999: Bằng cao học về Phương pháp giảng dạy cho người lớn được cấp bởi ĐH Tổng hợp Mellbourne (Úc)
 • 1996: Thạc sĩ hành chính phát triển và quản lý, ĐH Manchester (Anh)

Quá trình công tác:

 • 2016 – nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh – Trường ĐH FPT
 • 2008 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Phát triển quản lý (McaD)
 • 2002 – nay: tư vấn cho nhiều đơn vị, bộ ngành và các địa phương
 • 2007 – 2008: Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam
 • 1997 – 2003: Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính quốc gia
 • 1993 – 1997: Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Học viện Hành chính quốc gia
 • 1983 – 1993: Chuyên viên đối ngoại, Học viện Hành chính quốc gia.
 • Đã nghiên cứu và công bố nhiều công trình/đề tài về Hành chính công, quản lý.

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh và Nga thành thạo, tiếng Pháp và Nhật giao tiếp