PGS.TS Tô Trung Thành

Ngày đăng: 24/03/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

Thanh, To Trung Thanh

Giảng viên, Đại học Kinh tế quốc dân/ Cố vấn kinh tế trong nước, Dự án Tư vấn, Kiểm tra và Giám sát chính sách kinh tế vĩ mô, do UNDP tài trợ cho Ủy ban Kinh tế của Quốc gia

Trình độ học vấn:

  • 2007: Tiến sĩ kinh tế, Đại học Birmingham, Anh
  • 2001: Thạc sĩ Kinh tế phát triển, Chương trình hợp tác Cao học Việt Nam – Hà Lan, ĐHKTQD
  • 1999: Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm công tác:

  • 9/2010 – nay: Cố vấn kinh tế trong nước, Dự án Tư vấn, Kiểm tra và Giám sát chính sách kinh tế vĩ mô, do UNDP tài trợ cho Ủy ban Kinh tế của Quốc gia
  • 02/2010 – nay: Chuyên gia phân tích kinh tế, Công ty Chứng khoán Trí Việt
  • 2002 – nay: Giảng viên, Đại học Kinh tế quốc dân
  • 5/2008 – 12/2008: Nghiên cứu viên, Bộ Tài chính
  • 9/2005 – 12/2007: Trợ giảng, Đại học Birmingham, Anh
  • 09/2001 – 3/2002: Chuyên gia nghiên cứu thị trường, Standard Chartered Bank, HN

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo, Tiếng Pháp giao tiếp.

 

Đại học Birmingham, Anh