TS. Nguyễn Việt Thắng

Ngày đăng: 13/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

 

nguyenvietthang

Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh (FSB)/ Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT

Trình độ học vấn:
2014: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế, Tarlac State University, Philippines
2006: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Rushmore University, Hoa Kỳ
1989: Cử nhân, Trường Đại học Thương Mại
Kinh nghiệm công tác:
2009 – tới nay: Hiệu phó Trường ĐH FPT
2008 – 2012: Thành viên ban kiểm soát, Tập đoàn FPT
1995- 2009: Đồng sáng lập viên, Phó Chủ nhiệm Khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
1992 – 1995: Kế toán trưởng trung tâm, Trung tâm dịch vụ tin học – FPT
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo