TS. Trần Phương Lan | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

TS. Trần Phương Lan

Ngày đăng: 13/04/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

Tran-Phuong-Lan

Tiến sỹ Chuyên ngành Thống kê Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội/ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Boise State, bang Idaho, Hoa Kỳ

Học vấn

2008: Tiến sỹ Chuyên ngành Thống kê Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
1997-1999: Cao học Quản trị Kinh doanh Đại học Boise State, bang Idaho, Hoa Kỳ
1999 – nay: Thành viên Hiệp hội Beta Gamma Sigma

9/1994 – 1/1995: Chứng chỉ đào tạo về kinh tế thị trường –Đại học Saint Mary, Nova Scotia, Canada

9/1986 – 6/1990: Cử nhân kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội
Chuyên môn & Kinh nghiệm

2009 – 9/2015: Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) – Trường Đại học FPT, giảng viên tài chính/ thống kê ứng dụng

8/1999- 2009: Giảng viên tài chính/thống kê ứng dụng. Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Tư vấn Doanh nghiệp. Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia.

1990-1999: Giảng viên Khoa Thống kê, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
Chuyên gia tư vấn về kế họach kinh doanh do tổ chức UNIDO chứng nhận (1999-nay)
Giảng viên phân tích tài chính cho các cán bộ quản lý cao cấp – chương trình Quản trị kinh doanh cao cấp (IEDP) (tháng 4/2001). Chương trình được thực hiện bởi Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia và trường Kinh doanh Amos Tuck, Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ từ năm 1995.

Giảng viên phân tích tài chính cho các cán bộ quản lý cao cấp của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (tháng 4/2001)

Giảng viên phân tích tài chính cho các cán bộ và quản lý Công ty Cổ phần Giải trí Hồ Tây (tháng 3/2001)

Giảng viên tài chính cho dự án “ Hỗ trợ phi tập trung và tham gia lập kế hoạch” do Ngân hàng Phát triển châu á tài trợ (tháng 4-7/2000)

Chuyên gia tư vấn nhân sự cho Quỹ Hỗ trợ phát triển tiểu vùng sông Mê kông, thành viên của Ngân hàng Thế giới. Nhiệm vụ chính: thực hiện dự án đánh giá nhu cầu đào tạo cho cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực may mặc (tháng 1- 5/1999)

Chuyên gia phân tích kinh tế, phòng Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng US Bank, Boise, Idaho (USA), (tháng 10- 12-1998)

Chuyên gia tư vấn Marketing cho Hãng Hàng không Việt Nam (tháng 8/1995). Nhiệm vụ: phân tích phân đoạn khách hàng chính, xác định và đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới số lượng hành khách trong mỗi phan đoạn, xây dựng các mô hình dự đoán số lượng hành khách của Hãng Hàng không Việt Nam tới năm 2000 và 2010.

Chuyên gia tư vấn Marketing cho Công ty tư vấn Arcon có trụ sở tại Singpore (1994). Trách nhiệm chính: Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thị trường về các loại uống có cồn.