TS. Trịnh Thanh Bình | Viện Quản Trị Kinh Doanh FSB

TS. Trịnh Thanh Bình

Ngày đăng: 14/10/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

 

IMG_9429

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh

Trình độ học vấn:

Quá trình công tác:

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh  thành thạo