TS. Trịnh Trọng Hùng

Ngày đăng: 25/03/2016 | Chuyên mục: Giảng Viên Cơ Hữu

trinhtronghung

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/ Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Trưởng Đại diện khu vực miền Bắc tập đoàn BOSCH Việt Nam

 Trình độ học vấn

– 2012: Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tarlac State (Philippines)

– 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Hàng hải.

– 2009: Tốt nghiệp cử nhân ngành Tiếng Anh, Trường Đại học Hải Phòng.

– 2002: Tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Kinh nghiệm công tác

– Từ 2013 – nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học FPT.

– Từ 2014 – Nay: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội-Trưởng đại diện khu vực miền Bắc  Tập đoàn BOSCH Việt Nam.

– Từ 2010 – 2014:  Trưởng Đại diện khu vực phía Bắc Tập đoàn thang máy KONE Việt Nam tại Hà Nội.

– Từ 2006 – 2010: Trưởng phòng Bán hàng dự án – Tập đoàn Sơn JOTUN Việt Nam

– Từ 2002 – 2006: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH SEJIN – VINASHIN Việt Nam

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo