PGS.TS Vũ Hoàng Ngân

Ngày đăng: 24/03/2015 | Chuyên mục: Giảng Viên Thỉnh Giảng

vuhoangngan

Trình độ học vấn:

  • 1998: Tiến sĩ, Đại học Paris V – Sorbonne, Pháp
  • 1990: Cử nhân, Đại học Kinh tế quốc dân
  • 2005: Chứng chỉ khóa học Quản trị nhân sự cao cấp, Đại học Quebec Montreal, Canada
  • 1995: Chứng chỉ Khóa đào tạo chuyên sâu (DEA) về nhân khẩu học, Đại học Paris V – Sorbonne, Pháp

Kinh nghiệm công tác:

  • 5/2005 đến nay: Cộng tác viên, Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ – Phòng TM&CNVN (VCCI)
  • 11/2003- nay: Giảng viên, Nhiều doanh nghiệp/đơn vị đào tạo
  • 2002 – 2003: Chuyên gia tư vấn, Trường Trung học Hoa Sữa/Công ty Cổ phần Điện lạnh SEAREFICO
  • 8/2002: Chuyên gia tuyển dụng, Công ty Điện lực Hà Nội
  • 1/2002-5/2002: Giám đốc, Dự án cung cấp tài chính cho hội thảo Sở hưu trí tuệ của Nhà pháp luật Việt Pháp
  • 2/1989-5/1990: Thực tập viên, Phòng lao động Quận Động Đa/Công ty xây dựng Hải Phòng.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp thành thạo.