TS. Đỗ Tiến Long

Ngày đăng: 11/07/2018

Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT

Trình độ học vấn:
- 2012: 
Tiến sĩ QTKD, Đại học Norcentral, Hoa Kỳ và ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- 2003: Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Quản trị nhân lực, Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý - ĐHKTQD

Kinh nghiệm công tác:
2009 - nay Giảng viên khoa QTKD Đại học Kinh tế ĐHQGHN
2003 – nay Chuyên gia tư vấn quản lý , Phó Giám đốc Công ty tư vấn Guidea
2003 - 2003 Chuyên viên tư vấn/Trợ lý đào tạo Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG)
1995 - 2002 Trợ lý Trưởng đại diện, Văn phòng đại diện công ty Sanwa Industries Ltd (Nhật Bản) tại Hà Nội

 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  NCS. Đoàn Hữu Cảnh

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

 • TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  TS. Đoàn Thị Thanh Hương

 • TS Cấn Văn Lực

  TS Cấn Văn Lực

 • NCS. Nguyễn Bá Minh

  NCS. Nguyễn Bá Minh

 • TS. Phạm Quang Nhật Minh

  TS. Phạm Quang Nhật Minh

 • Chat Facebook
  Youtube