TS. Hoàng Việt Hà

Ngày đăng: 26/03/2018

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia

Trình độ học vấn:
- 2008:  Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia
- 1997: Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
- 1995: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quá trình công tác:
- 2015 – nay: Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Trường ĐH FPT
- 4/2015 - 2018: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn FPT
- 2011 – 1/2015: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn Bảo Việt
- 2012 – 2016: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tin học HIPT
- 2013 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty Tái Bảo hiểm Quốc Gia
- 2010 – nay: giảng dạy cho nhiều trường ĐH như Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại…

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh  thành thạo
 • Bài viết liên quan

 • TS. Hoàng Anh Tuấn

  TS. Hoàng Anh Tuấn

 • Ts. Phan Minh Đức

  Ts. Phan Minh Đức

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương

 • TS. Ngô Văn Cẩm

  TS. Ngô Văn Cẩm

 • ThS. Trương Ngọc Anh

  ThS. Trương Ngọc Anh

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  NCS. Đoàn Hữu Cảnh

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

 • Chat Facebook
  Youtube