TS. Nguyễn Minh Anh

Ngày đăng: 12/07/2018

 
Trình độ học vấn:

- 2008: Tiến sỹ ngành Tâm lý học Đại học Sư phạm Quốc gia thành phố Vonorezh- Nga


Kinh nghiệm công tác:


2011 – nay: Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSBPhó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Cao đẳng sư phạm trung ương tp. HCM
 

 • Bài viết liên quan

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • NCS. Đoàn Hữu Cảnh

  NCS. Đoàn Hữu Cảnh

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • NCS. Đinh Tiến Dũng

  NCS. Đinh Tiến Dũng

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Trịnh Trọng Hùng

  TS. Trịnh Trọng Hùng

 • TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  TS. Đoàn Thị Thanh Hương

 • TS. Đỗ Tiến Long

  TS. Đỗ Tiến Long

 • TS Cấn Văn Lực

  TS Cấn Văn Lực

 • NCS. Nguyễn Bá Minh

  NCS. Nguyễn Bá Minh

 • Chat Facebook
  Youtube