Văn hóa tổ chức phải tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp

Ngày đăng: 02/10/2017 | Chuyên mục: Dành cho nhà quản trị

Đây là chia sẻ của Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT Đinh Tiến Dũng (GS Cù Trọng Xoay) trong buổi hội thảo “Xây dựng văn hóa tổ chức” được Viện Quản trị Kinh doanh FSB tổ chức trong ngày 30/9 tại Hà Nội.

xoay6

Theo Giám đốc Sáng tạo Truyền hình FPT, cơ sở vật chất và trang thiết bị là “phần xác” của doanh nghiệp, còn văn hóa doanh nghiệp là “phần hồn” của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp.

Văn hóa tổ chức là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức, chi phối tình cảm , nếp nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong tổ chức tạo nên sự khác biệt và được coi là truyền thông riêng của tổ chức đó.

Nói cách khác, văn hóa tổ chức là giá trị, niềm tin và là chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong hành vi của mỗi thành viên trong  một tổ chức.  Nó cũng giống như tính cách, phẩm chất của mỗi con người, như nề nếp gia phong của một gia đình…

Vai trò quan trọng của văn hóa tổ chức trong mỗi doanh nghiệp

Văn hóa là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành, bất kể đó là quản lý điều hành một quốc gia, một xã hội, một doanh nghiệp hay một cơ quan … Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa. Về mặt khoa học quản trị, việc quản trị một doanh nghiệp hay quản trị một quốc gia đều có những nét tương đồng.

Để chứng minh vai trò của văn hóa tổ chức, Giám đốc Sáng tạo FPT Đinh Tiến Dũng đã lấy những dẫn chứng cụ thể từ 2 doanh nghiệp lớn là FPT và Viettel để so sánh những điểm khác biệt trong cách xây dựng văn hóa của mỗi công ty và lãnh đạo. Từ đó tạo nên bản sắc của mỗi doanh nghiệp. Đây cũng chính là tài sản tinh thần của doanh nghiệp và phân biệt doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác.

Một khi công ty có một văn hóa mạnh và phù hợp với mục tiêu và chiến lưc dài hạn mà doanh nghiệp đã đề ra thì tạo ra niềm tự hào của nhân viên về doanh nghiệp, từ đó mọi người luôn sống, phấn đấu và chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung của doanh nghiệp một cách tự nguyện, giúp cho lãnh đạo dễ dàng hơn trong công việc quản lý công ty, giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm của mình, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

xoay4

Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng một văn hóa riêng

Cũng theo anh Đinh Tiến Dũng, văn hóa tổ chức đảm bảo thống nhất chuẩn mục cho các loại ứng xử trong tổ chức, là nền tảng để tổ chức có thể mở rộng về quy mô mà không lo phát sinh những bất động trong các ứng xử giữa các thành viên cũ và mới.

Văn hóa tổ chức được thể hiện từ văn hóa đi thang máy, văn hóa giao tiếp hàng ngày của nhân viên với nhân viên, nhân viên với lãnh đạo…  Chính văn hóa làm nên thương hiệu của tổ chức, góp phần không nhỏ cho hình ảnh trong kinh doanh và trong công tác quản trị nhân sự.

Việc xây dựng một  văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững, văn hoá doanh nghiệp.

Văn hoá tổ chức/doanh nghiệp di truyền, bảo tồn cái bản sắc của doanh nghiệp qua nhiều thế hệ thành viên, tạo ra khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp… Có thể nói rằng văn hoá như một chất keo kết dính các thành viên trong tổ chức, tạo nên một cam kết chung vì mục tiêu và giá trị của tổ chức, nó lớn hơn lợi ích của từng cá nhân trong tổ chức đó, văn hoá tạo nên sự ổn định của tổ chức. Vì thế, một tổ chức dù lớn hay nhỏ đều cần phải xây dựng văn hóa của chính mình để tạo nên điểm khác biệt và bản sắc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Giám đốc Sáng tạo FPT nhấn mạnh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là quan trọng nhưng phải phù hợp với tình hình phát triển của công ty. Cốt lõi của văn hóa là ứng xử và văn hóa doanh nghiệp phải tốt cho sự phát triển của công.