VITV: FSB hỗ trợ quản trị doanh nghiệp theo chuẩn toàn cầu

Ngày đăng: 24/11/2015 | Chuyên mục: Video

Ngày 31/10/2015, Viện quản trị Kinh doanh FSB – Đại học FPT đã tổ chức buổi hội thảo “Quản trị doanh nghiệp theo chuẩn toàn cầu” tại hai thành phố Hà Nội và TP.HCM. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm 120 doanh nghiệp vừa và nhỏ với đại diện là các cán bộ lãnh đạo, nhà quản lý và các chủ doanh nghiệp.