Các khóa đào tạo và tư vấn đang triển khai

Ngày đăng: 03/12/2021

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO
A.1 QUẢN TRỊ CHUNG

MiniMBA Toàn cầu (GMM) /Global MiniMBA
Quản trị trải nghiệm khách hàng /Customer Experience Management (CXM)    
Lãnh đạo chuyển đổi /Leadership Transformation
Quản lý tổ chức hiệu quả theo tư duy hiện đại /Organizational behavior
Quản trị sự thay đổi /Change management
Quản trị kinh doanh tổng hợp dành cho lãnh đạo /Business administration for leaders
Đào tạo giám đốc chất lượng theo chuẩn quốc tế /Training quality director complying to international standard
Xây dựng và quản trị doanh nghiệp vừa & nhỏ /Management small & medium enterprises
Tái tổ chức - Nền tảng phát triển của doanh nghiệp /Restructuring and re-engineering state- owned enterprises
Chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa /Small & medium business government & strategy
Chiến lược Kinh doanh dẫn đầu /The leadership strategies for business
Tạo dựng doanh nghiệp mới /Venture creation
Chiến lược hướng nội /Internal directed strategy
Tài chính doanh nghiệp /Introduction to corporate finance
Kiểm soát tài sản doanh nghiệp /Business assets control
Văn hóa doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tổ chức /Corporate culture and the sustainable development of the organization.
Quản trị tài chính /Financial management

A.2 LÃNH ĐẠO

Truyền thông và giao tiếp trong doanh nghiệp /Communication skills
Xây dựng thương hiệu tổ chức /Building and broadcasting the company image
Phát triển khả năng lãnh đạo /Leadership development
Gắn bó và giữ chân người tài /Keeping talented staffs
Lãnh đạo và định hướng phát triển nhân viên /Orientation for subordinate career development
Kỹ năng ra quyết định /Decision making
Lập chiến lược đạt mục tiêu /Strategies for achieving goals
Điều hành cuộc họp theo phương pháp hiện đại /Managing meeting by modern methods
Phân quyền, ủy quyền và tạo động lực cho nhân viên /Decentralizing, authorizing and motivating subordinates.
Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện đại /Negotiation skills
Trí tuệ xúc cảm – làm chủ cảm xúc, thúc đẩy thành công /EQ with leadership
 
B ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
B.1 NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHUNG

Quản lý tổ chức /Organizational behavior
Quản trị kinh doanh tổng hợp dành cho quản lý /Business administration for managers
Quản lý điều hành công ty cổ phần hóa /Managing equitized company
Quản lý văn phòng /Office management
Tài chính doanh nghiệp /Introduction to corporate finance

B.2 NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN SÂU

Quản trị trải nghiệm khách hàng /Customer experience management (CXM)
Quản trị bán hàng /Sales management
Quản trị khách hàng lớn /Major customer management (key account)
Quản trị lực lượng bán hàng /Managing the sales force
Quản trị kênh phân phối /Managing distribution channels
Nhà quản lý thương hiệu /Brand manager
Chiến lược marketing dẫn đầu /Marketing strategies
PR chuyên sâu /Professional PR
Xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh /Business plan
Quản trị sự biến đổi /Change management
Quản trị tác nghiệp /Production & operation management
Quản trị hệ thống và quy trình /Management system and process
Quản lý dự án /Project management
Lương bổng và đãi ngộ - Đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực /Wages and benefits
Quản trị nhân sự /Human resource management
Tuyển và trọng dụng nhân tài /Recruitment key position
Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự tốt /Recruiment and selection
Thiết kế công việc /Job design
Truyền thông nguồn nhân lực /Human resources communication
Quản trị chiến lược /Strategy management
Phân tích và triển khai chiến lược kinh doanh /Analysis and development for corporate strategies
Chiến lược cạnh tranh hoàn hảo /Competitive analysis & strategy
Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh /The leadership strategies for business
Chuỗi giá trị và mạng giá trị /Value chains and value network
Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư /Financial tools for evaluating investment projects
Kiểm soát tài sản doanh nghiệp /Business assets controls
Phân tích báo cáo tài chính /Analysis of financial statements
Lập và sử dụng ngân sách tài chính /Making and using budget
Quản trị tài chính /Financial management
Quản lý vốn lưu động /Working capital management
Lập chiến lược đạt mục tiêu /Strategies for achieving goals
Quản lý chuỗi cung ứng /Supply chain management
 
B.3 KỸ NĂNG BỔ TRỢ NHÀ QUẢN LÝ

Truyền thông và giao tiếp trong doanh nghiệp /Communication skills
Xây dựng và quảng bá hình ảnh công ty /Building and broadcasting the company image
Hoạch định và kiểm soát công việc /Planning and controlling the work
Phát triển khả năng lãnh đạo /Leadership development
Xây dựng nhóm tương tác /Team building skills
Gắn bó và giữ chân nhân viên /Keeping talented staffs
Kèm cặp, huấn luyện: chìa khóa vàng để phát triển nhân viên /Coaching and Mentoring
Đánh giá hiệu suất công việc và tạo động lực khuyến khích nhân viên /Performance appraisal & motivation
Đào tạo và định hướng nghiệp vụ /Training and career planning
Kỹ năng báo cáo công việc /Work reporting skills
Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong môi trường kinh doanh hiện đại /Negotiation skills
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề /Problem solving skills
Kỹ năng kiểm soát hành vi cá nhân /Controlling individual behavior skills
Kỹ năng lắng nghe hiệu quả /Effective listening skills
Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng tích cực với đối tác /Persuasion skill
Kỹ năng thuyết trình tổng quát /Presentation skills
Quản lý môi trường làm việc sáng tạo /Managing a creative working environment
Quản lý thời gian hiệu quả /Managing time effectively
Kỹ năng ra quyết định chuẩn xác /Decision making
Điều hành cuộc họp theo phương pháp hiện đại /Managing meeting by modern methods
Kỹ năng thuyết trình và điều hành hội thảo /Presentation and managing conference skills
Phỏng vấn và lựa chọn nhân sự / Interview skills
Kỹ năng giảng dạy hiện đại / Training skills
Phân quyền, ủy quyền và tạo động lực cho nhân viên / Ecentralizing, authorizing and motivating subordinates
Xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ / Network & relationship building skills
Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả / Planning, effectively implementing and action coordination
Làm việc trong môi trường đa văn hóa / Working in the multicultural environment
Văn hóa doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của tổ chức / Corporate culture and the sustainable development of the organization
Trí tuệ xúc cảm – làm chủ cảm xúc, thúc đẩy thành công /EQ with leadership
 
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Nghiên cứu hành vi khách hàng / Consumer behavior
Nghiên cứu marketing / Marketing research
Marketing dịch vụ / Services marketing
Ứng dụng marketing chuyên nghiệp / Professional marketing applications
PR đẳng cấp  / Professional PR
Quản trị hệ thống và quy trình / Management system and process
Thương mại điện tử / E-commerce
Thẩm định, đánh giá dự án đầu tư / Evaluating of investment projects
Lương bổng, đãi ngộ - Đòn bẩy của phát triển nguồn nhân lực / Wages and benefits
Thiết kế công việc / Job design
Chuỗi giá trị và mạng giá trị / Value chain and value network
Kế toán quản trị / Managerial accounting
Quản lý vốn lưu động / Working capital management
Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư / Financial tools for evaluating investment projects
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp / Analysis of financial statements
Quản lý chuỗi cung ứng / Supply chain management
Dịch vụ khách hàng đỉnh cao / Customer service
Truyền thông và giao tiếp trong doanh nghiệp / Communication skills
Hoạch định và kiểm soát công việc / Work reporting skills
Nghệ thuật Đàm phán và thương lượng trong kinh doanh / Negotiation skills
Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet / Basic skills finding information on Internet
Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề / Problem solving skills
Kỹ năng kiểm soát hành vi cá nhân / Controlling individual behavior skills
Áp lực công việc và cách thức vượt qua / Ability to work under pressure
Làm chủ ngôn từ để giao tiếp hiệu quả / Communication skills
Kỹ năng lắng nghe và phản hồi tích cực / Effective listening skills
Kỹ năng thuyết phục để thành công trong mọi cuộc giao tiếp / Persuasion skills
Kỹ năng thuyết trình / Presentation skills
Nghệ thuật thuyết trình và gây ảnh hưởng tới khách hàng / Sales presentation skills
Kỹ năng viết bài PR bán hàng / Writing skills
Làm việc nhóm và gắn kết nhân viên / Team working skills
Quản lý thời gian để tăng hiệu quả công việc / Managing time effectively
Kỹ năng ra quyết định chuẩn xác / Decision making
Chìa khóa sáng tạo để thành công trong công việc và cuộc sống / Creative thinking
Phỏng vấn chuyên nghiệp để tạo dựng thương hiệu cá nhân / Interview skills
Xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ / Network and relationship building skills
Làm việc trong môi trường đa văn hóa / Working in the multicultural environment.
Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả / Personal Finance Management.
 
D. CÁC CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Dich vụ ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản
Dịch vụ ngân hàng bán buôn và thương mại 1
Dịch vụ ngân hàng bán buôn và thương mại 2
Tài trợ dự án và cho vay đồng tài trợ
Tài trợ thương mại
Thanh toán và thanh toán bù trừ
Hoạt động nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ, và đầu tư 1
Hoạt động nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ, và đầu tư 2
Hoạt động nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ, và đầu tư 3
Kinh doanh thẻ điện tử
Quản trị rủi ro 1
Quản trị rủi ro 2
Kế toán và quản lý tài chính
Kiểm toán nội bộ
Xây dựng và lập kế hoạch chiến lược
Luật định và tuân thủ
Kỹ năng quản lý cho nhà lãnh đạo hiện đại
Phân tích tài chính trong lĩnh vực ngân hàng
Giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp ở ngân hàng

E. CÁC CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO KHỐI SẢN XUẤT

Thực hành cải tiến năng suất chất lượng thông qua chương trình Kaizen và 5S
Quản trị chất lượng theo mô hình PDCA
Xây dựng nhóm kiểm soát chất lượng
Lập kế hoạch sản xuất dành cho quản lý
Quản trị sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)
Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
Giải quyết vấn đề bằng phương thức Toyota A3
Quản lý kho hàng hiệu quả
Kiểm soát chi phí chất lượng
Kỹ năng quản lý dành cho cấp quản đốc và tổ trưởng
Đo lường, phân tích và cải tiến năng suất
Các kỹ thuật thống kê dùng cải tiến/ kiểm soát chất lượng
Phương pháp nhận dạng và loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp
Công cụ ngăn ngừa sai sót (Poka-Yoke)
Đo lường hiệu quả các quá trình sản xuất/ kinh doanh thông qua chỉ số KPIs
Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment- QFD)
Áp dụng quản lý tinh gọn trong văn phòng
Kỹ năng quản lý công việc hàng ngày
Dòng chảy từng sản phẩm
Sơ đồ dòng chảy gái trị
Hệ thống sản xuất kéo – Kanban Takt Time
Thành lập Learning Center

F. DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Những lĩnh vực tư vấn chính của chúng tôi gồm:
Quản trị chiến lược
Tái cơ cấu và cải tổ kinh doanh
Quản trị nhân sự
Văn hóa doanh nghiệp
Quản trị sự thay đổi
Đánh giá nhu cầu đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo

Liên hệ tư vấn chi tiết Ms Yến Phạm: 090 1728 593
  • Bài viết liên quan

  • FCCD - Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp

    FCCD - Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp