Trang chủ  >  Tin tức  >  Dean's List  > 

Dean's List và giá trị ghi nhận

Dean's List - danh hiệu danh giá ghi nhận những thành quả xuất sắc cho cán bộ, giảng viên, học viên đạt kết quả học tập hay những cống hiến xuất sắc của họ trong quá trình tổ chức đào tạo và học tập tại trường.
Danh hiệu này thường kèm theo lá thư ghi nhận thành quả xuất sắc đạt được, và thêm vào đó cùng những phần thưởng quí giá được ghi nhận trong hồ sơ học viên khi ra trường.