Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

Ngày đăng: 26/03/2018

Giảng viên FSB/ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom)

Trình độ học vấn:
- 1993: Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm công tác:
- Từ năm 2011 : Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT
- Từ năm 2003 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT
- Từ năm 2003 đến ngày 14 tháng 04 năm 2012 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT
- Đến năm 2002 : Phó Giám đốc Chi nhánh FPT Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
- Đến năm 1996 : Trưởng phòng Kinh doanh FPT Hà Nội
- Đến năm 1995 : Phó Giám đốc Trung tâm Phân phối Máy tính FCD, Công ty FPT
- Đến năm 1993 : Gia nhập Công ty FPT
 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương